Behandling av personuppgifter för Blidösundsbolaget AB

Blidösundsbolaget AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Blidösundsbolaget. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Blidösundsbolaget samlar in personuppgifter om kunder som bokar beställningsturer för passagerartransport. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

Beställningar och reklamationer

När du beställer en tjänst hos Blidösundsbolaget via till exempel internet, telefon eller e-post, kommer dina personuppgifter att registreras i våra system och användas för administration av din bokning eller begärda tjänst.

Personnummer registreras vid bokning av transport för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel önskar betala mot faktura och eventuellt registreras i kravärenden.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera eventuella klagomål och reklamationer. Efter denna tid behåller vi uppgifter enligt krav i övrig lagstiftning såsom bokföringslagen.

Vilka vi delar uppgifterna med

Blidösundsbolaget säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra kunder för intern uppföljning, denna statistik innehåller ingen personligt identifierbar information. Blidösundsbolaget kan lämna ut kontoinformation om det är nödvändig för att följa lagen.

 Begäran om registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Blidösundsbolaget. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Blidösundsbolaget för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Efterfrågan av information görs till Blidösundsbolaget genom skriftlig undertecknad begäran. Begäran ska innehålla ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Brevet skickas till:

Blidösundsbolaget
Att: Registerutdrag
Ferkens Gränd 3
111 30 Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Blidösundsbolaget kan du vända dig till oss på ovanstående adress.

Övrigt

Dataskyddsförordningen (GDPR), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller from den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen