Utöver den egna kommersiella trafiken så har Blidösundsbolaget managementuppdrag för externa fartygsägare. I dagsläget omfattar dessa uppdrag bemanning och teknisk drift åt:

  • Waxholmsbolaget AB
  • Skärgårdsrederiet Sweden AB

Vi trafikerar även med egna fartyg Ekerölinjen åt SL, Trafikförvaltningen/Region Stockholm.

Blidösundsbolaget sätter alltid passagerarnas säkerhet och trivsel främst. Uppdragen utförs med mycket hög standard vad gäller säkerhets-, miljö- och kvalitetsledning, genom hela organisationen; från fartyg till rederikontor. En annan ledstjärna i arbetet är god arbetsmiljö för och vård av våra medarbetare.

Waxholmsbolaget

Blidösundsbolagets uppdrag omfattar att med dels egna fartyg, dels med Waxholmsbolagets fartyg driva sjötrafik i norra skärgården (Vaxholm-Arholma) samt på den s.k. Nord-sydlinjen som går mellan Sandhamn och Arholma.

För vissa delsträckor anlitar Blidösundsbolaget rederierna Räfsnäs Sjötransport AB och Krokholmens Sjötrafik AB.

Fartyg:

Skärgårdsrederiet (Touristry AB)
På uppdrag av Skärgårdsrederiet opererar Blidösundsbolaget fem fartyg. Dessa ingår i konceptet Red-Sightseeing, Hop-On Hop-Off Boat Stockholm. Fartygen trafikerar linjen: Kungliga slottet – Nybroplan – Vasamuseet – Skeppsholmen – Gröna Lund/Abba-museet, kryssningskajen vid Stadsgården – Fotografiska museet. Man gör även tur runt Djurgården.
Fartyg:

SL / Linje 89 (Pendelbåt Ekerö)

Blidösundsbolaget trafikerar med egna fartyg Linje 89; Ekerölinjen (Klara Mälarstrand – Tappström, Ekerö) på uppdrag av SL.
Fartyg:

Passagerarinformation

Hittegods

Normalt lämnas allt som är kvarglömt ombord på fartygen som trafikerar Stockholm till Waxholmsbolagets terminal på Strömkajen. Tel: 08-686 24 65. För de fartyg som går i lokaltrafik i norra skärgården, kontakta Blidösundsbolaget: kontoret@blidosundsbolaget.se Tel: 08-24 30 90

Trafikstörningsinformation

Aktuell information om trafikstörningar återfinns på SL:s hemsida

Tidtabeller

Tidtabeller för Ekerölinjen finns på sl.se och för Waxholmsbolagets fartyg på waxholmsbolaget.se.