Siaröfortets gästhamn är belägen på den lilla vackra Kyrkogårdsöns sydöstra del. Gästhamnen är en hästskoformad brygganläggning med bojar. Anläggningen ligger i skydd för Furusundsledens trafik. Gästhamnen, café och bastu är öppet 10.30-17.00 fredag-söndag från 30 maj till 20 juni och 19 augusti -1 september.

Dagligen 10.00-20.00 under perioden 21 juni-18 augusti

Siaröfortets gästhamn är belägen på den lilla vackra Kyrkogårdsöns sydöstra del. Gästhamnen är en hästskoformad brygganläggning med bojar. Anläggningen är indragen så att den ligger i skydd för Furusundsledens trafik. El finns att tillgå.

Gästhamnens läge är 59°33 N, 18°38 E. Intill gästhamnen finns en vedeldad bastu som man kan hyra. I vandrarhemsbyggnaden finns ett café med enklare varma och kalla rätter.

I avskildhet ligger Siaröfortets egen angöringsplats för skutor och större segelfartyg. Här är det djupt och skyddat från Finlandsbåtarnas svall. Det är bekvämt att stiga iland och el med anslutningskontakter till större fartyg finns.