Siaröfortet är strategiskt beläget på Kyrkogårdsön mitt i Furusundsleden. Det började byggas under första världskriget, som ett led i en modernisering och ett nytänkande av Stockholms försvar. Efter att ha legat övergivet sedan 1960-talet har fortet idag restaurerats till närmast ursprungligt skick och står öppet för besökare.

Museet erbjuder en spännande inblick i dåtidens kustförsvar, med bl a kanoner och skyttevärn ovan mark och allt från stridsledningscentral till kök och logement insprängda i berget under jord. Fortet är lika spännande för stora som för små.

Varje dag som museet är öppet arrangeras en visning av fortet där vår guide berättar dess spännande historia. Rundvandringen utom och inomhus tar en knapp timma.

Man kan även gå runt på egen hand med en portabel audioguide (guidningen finns i både vuxen- och barnversion). Den som vill gå runt i fortet själv betalar inträde i vandrarhemskaféet.

Vi vill uppmärksamma våra besökare på att den guidade rundturen går i delvis kuperad terräng.