Arholma

från Norrtälje, Vätö och Gräddö

Trafiken för 2022 är avslutad!

Resa till Arholma

Blidösundsbolaget kör i samarbete Norrtälje kommun, i egen regi trafiken från Roslagens huvudstad Norrtälje ut till en av skärgårdens vackraste öar; Arholma!

Båttur från Norrtälje till Arholma

Tisdag-söndag 5 juli – 14 augusti kan ni göra en härlig skärgårdstur som tar sin början i Norrtälje hamn, strax bortanför den nya Havslänken. Resan går sedan ut genom Norrtäljeviken och det finns möjlighet att kliva ombord både på Håknäs brygga på Vätö och vid Gräddö. Efter ett stopp vi Lidö där ni också kan gå iland på upptäcksfärd och kanske besöka det välrenommerade värdshuset, så öppnar sig vattnen, vi skymtar Ålands hav vid Havssvalget innan vi lägger till vid Arholmas ångbåtsbrygga.

Arholma är förutom att vare kanske den vackrast belägna ön i Stockholms skärgård, precis vid Ålands Hav, också en ö full med kultur och historia! Man kan besöka den rödvita båken, det gamla kapellet med sin altartavla av Harald Lindberg eller Batteri Arholma, den i berget insprängda fästningen från kalla krigets dagar.

m/s Rex

Vårt fartyg är som tidigare m/s Rex byggd 1937 för trafik i Göteborgs skärgård, numera moderniserad med elhybriddrift och vintertid i trafik för SL på pendelbåtstrafiken till och från Ekerö i Mälaren. Namnet Rex har hon fått för att hylla det mest klassiska Norrtäljefartyget (förutom s/s Norrtälje förstås), ångfartyget Rex.

Du kan även hyra Rex under tiden hon ligger i Norrtälje för en kvällstur med middag ombord eller en transport till eller från någon brygga nära dig! Följ länken.

E-postadress