Stockholm

Här ligger Skeppsbrokajen

De flesta av våra kryssningar utgår från Skeppsbron som ligger nära Kungsträdgårdens tunnelbana.

Lite kuriosa. Skeppsbron är en gata och ursprungligen kaj (”bro” var förr en synonym till brygga eller kaj[1]) i Gamla stan i Stockholm. Den löper längs Stadsholmens östra sida, vid Saltsjön, från Strömbron i norr förbi Kungliga slottet ner till Slussen i söder. Skeppsbron är en av Gamla stans huvudtrafikleder och är även Stockholms äldsta kaj. Redan i början av 1600-talet lade stora och djupgående fartyg till på Skeppsbron. Gustav II Adolf ville göra kajen till paradgata trots dess karaktär av arbetsplats. Skeppsbron förblev Stockholms viktigaste hamn under 1700-talet.

E-postadress